Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
02:54:44
-07:27:09
1 1
1 / 5
-04:06:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii