Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie
00:29:29
-01:44:31
+00:10:50
31 7 1
04:11:43
-06:10:10
+01:16:59
46 4 2
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii