Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
04:41:45
-03:08:14
+01:48:23
74 66
M50 : 16
1 / 2
-00:21:12
04:21:42
-01:42:05
+01:38:19
144 124
M50 : 22
4 / 6
-01:19:22
+00:54:59
04:16:41
-01:32:07
+01:36:25
122 113
M50 : 21
1 / 5
-00:54:45
05:16:57
-05:04:56
+02:22:13
124 106
5 / 5
+01:22:30
04:21:42
-01:41:16
+04:21:42
259 230
M40 : 88
6 / 8
-00:19:03
+01:31:11
00:57:14
-00:44:47
+00:17:27
75 67
M40 : 25
3 / 5
-00:12:36
+00:06:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii