Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
04:04:38
-01:58:20
+04:04:38
197 181
M50 : 27
1
3 / 7
-00:48:35
+00:42:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii