Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
05:25:48
-04:56:05
+02:31:04
131 19
5 / 5
+01:38:39
01:06:27
-00:09:20
+00:37:33
72 27
K30 : 10
1 / 1
00:34:50
-00:12:47
+00:34:50
228 60
K30 : 26
10 / 13
-00:05:43
+00:16:42
01:06:53
-00:25:38
+00:23:48
53 15
K30 : 4
3 / 3
+00:07:15
04:56:34
-01:06:24
+04:56:34
358 63
K30 : 25
9 / 10
-00:22:58
+01:35:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii