Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
03:54:38
-06:27:15
+00:59:54
23 23
1 / 1
03:25:59
-02:36:59
+03:25:59
55 50
M50 : 7
1 / 4
-02:02:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii