Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni
03:46:00
-06:35:53
+00:51:16
14 14
00:51:21
+
14 14
M30 : 9
04:17:50
-01:45:08
+04:17:50
243 217
M30 : 75
00:45:41
-00:29:50
+00:09:04
16 15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii