12 bieg "Policz się z cukrzycą"
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
Szczecin 12.01.2020 r. godz. 14:00

1. Organizatorem 12 biegu WOŚP ”Policz się z cukrzycą” jest Szczecińska Agencja Artystyczna. Klub Biegacza Maratończyk Team Szczecin.

2. Bieg odbędzie się dnia 12.01.2020 roku w Szczecinie o godz.14:00.

3. Bieg główny (powyżej 12 lat)

- Start na wysokości „Starej Rzeźni”
- “Szczecińskie Bulwary” (prawobrzeże)
- Most Długi “Szczecińskie Bulwary” (lewobrzeże)
- Nawrót
- Meta na wysokości „Starej Rzeźni”

4. Bieg dla dzieci (do 12 lat)

- Start na wysokości „Starej Rzeźni”
- Nawrót na wysokości Firmy Follow Me
- Meta przy „Starej Rzeźni”

5. Dystanse:

ok. 3,0km. (jedna pętla) bieg główny powyżej 12 lat.
ok. 500m bieg dla dzieci poniżej 12 lat.

6. Start biegu 

Bieg dla dzieci poniżej 12 lat godz. 14:00
Bieg główny powyżej 12 lat godz. 14:30

7. Uczestnicy biegu bezwzględnie wykonują polecenia obsługi biegu, pilota i służby zabezpieczającej bieg.

8. Zapisy do biegu odbywają się drogą elektroniczną na stronach;
www.protiming24.pl 
www.maratonczykteam.szczecin.pl
do dnia 10.01.2020r. (do godz: 24:00) (pod warunkiem dostępności pakietów startowych) w biurze zawodów “Willa Flora ul. Wielkopolska 18” 

w Szczecinie w dniu 11.01.2020 r.(Sobota 17:30 do 19:30) (pod warunkiem dostępności pakietów startowych) lub bezpośrednio przed biegiem 12.01.2020r. w biurze zawodów “Stara Rzeźnia” w Szczecinie od godz. 12:00 do 13:30. (pod warunkiem dostępności pakietów startowych)

PRAWO UDZIAŁU W BIEGU BĘDZIE MIAŁO PIERWSZYCH 500 ZAWODNIKÓW, KTÓRZY ZREJESTRUJĄ SIĘ DO BIEGU ORAZ DOKONAJĄ OPŁATY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB W BIURZE ZAWODÓW

9. Dla pierwszych trzech zawodników w kat Kobiet i Mężczyzn w biegu głównym i biegu dzieci wręczone zostaną puchary       a dla 500 uczestników, którzy ukończą bieg okolicznościowe medale,

10. Do startu zostaną dopuszczone osoby, które podpiszą w biurze zawodów oświadczenie udziału w 12 biegu „Policz się z cukrzycą”. Osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

11. W 12 biegu „Policz się z cukrzycą” nie mogą wziąć udziału osoby:
- pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
- których stan zdrowia nie pozwala na wzmożony wysiłek fizyczny

12. Zbiórka uczestników odbędzie się bezpośrednio na linii startu 5 minut przed rozpoczęciem biegu.

13. Przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody i zezwoleniem organizatora oraz Fundacji WOŚP na wykorzystanie danych osobowych, oraz wizerunku uczestnika na potrzeby telewizji, prasy i materiałów reklamowych Fundacji WOŚP.

14. Opłata startowa wynosi 30zł.

15. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem 12 Biegu „Policz się z cukrzycą”.

16. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu wiąże się z prawem Organizatorów do usunięcia uczestnika z biegu.

17. W przypadku sytuacji spornych nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator biegu.