Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
04:34:32
-02:05:21
+01:29:31
43 42
1 / 4
-02:05:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii