Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
06:20:22
-04:01:31
+03:25:38
147 126
3 / 3
+02:07:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii