Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni
04:05:00
-03:44:59
+01:11:38
47 42
M50 : 12
00:44:51
-00:29:35
+00:10:12
93 86
M50 : 9
00:00:00
-06:02:58
413 336
M50 : 57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii