Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety
00:37:19
-00:13:23
+00:37:19
189 82
00:36:03
-00:03:13
+00:18:36
54 25
K30 : 6
00:42:43
-00:07:47
+00:42:43
198 -
00:22:02
+
369 189
K30 : 75
00:31:58
-00:07:14
+00:14:47
341 136
K30 : 69
01:26:40
-00:15:21
+00:46:53
251 102
K30 : 43
00:38:19
-00:07:02
+00:21:30
376 144
K30 : 53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii