Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni
02:08:40
-01:18:53
+00:51:59
230 185
M40 : 61
00:23:36
-00:30:23
+00:06:43
18 15
M40 : 4
00:22:57
-00:19:39
+00:05:15
20 16
M40 : 1
00:35:11
-00:20:21
+00:18:52
436 274
00:30:37
-00:14:44
+00:13:48
281 202
M40 : 57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii