Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
04:48:40
-01:14:18
+04:48:40
340 286
M30 : 96
15 / 18
-01:04:42
+04:48:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii