Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
04:15:52
-01:47:06
+04:15:52
236 211
M30 : 73
4 / 16
-01:12:12
+00:39:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii