Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
04:34:40
-01:28:18
+04:34:40
301 260
M40 : 98
13 / 16
-00:51:28
+01:31:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii