Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni
04:33:59
-01:28:59
+04:33:59
298 258
M50 : 44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii