Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
04:42:14
-03:07:45
+01:48:52
75 67
M30 : 19
5 / 5
+01:16:41
04:34:35
-01:29:12
+01:51:12
163 140
M30 : 33
6 / 6
+01:41:08
04:20:28
-01:28:20
+01:40:12
132 120
M30 : 27
4 / 5
-00:05:33
+01:16:04
04:46:39
-05:35:14
+01:51:55
94 82
2 / 4
-01:53:14
+00:12:07
03:56:10
-02:06:48
+03:56:10
176 161
M30 : 60
7 / 11
-01:31:35
+03:56:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii