Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
03:54:23
-02:45:30
+00:49:22
15 15
2 / 5
-01:22:34
+
03:42:46
-02:20:12
+03:42:46
125 117
M40 : 42
2 / 8
-00:57:59
+00:52:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii