Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety
00:37:57
-00:08:50
+00:18:23
134 77
K50 : 5
00:34:52
-00:15:34
+00:15:41
137 64
K50 : 2
00:39:34
+
117 63
K50 : 3
00:39:17
-00:09:09
+00:19:11
130 65
K50 : 3
00:39:03
-00:06:18
+00:22:14
380 148
K50 : 14
00:36:48
-00:14:54
+00:17:36
202 123
00:38:01
-00:05:01
+00:18:35
87 -
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii