Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety
00:37:19
+
5 2
K40 : 1
00:44:52
+
22 16
K40 : 10
01:34:53
-00:26:59
+01:34:53
40 23
K40 : 11
00:42:02
-00:18:00
+00:09:38
54 42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii