Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
04:26:07
-01:36:51
+04:26:07
272 240
M30 : 83
9 / 12
-00:12:47
+01:12:59
00:47:50
-00:27:41
+00:11:13
25 22
1 / 5
-00:15:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii