Adam Szeliński

brak / Policja
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
04:42:21
-03:07:38
+01:48:59
76 68
M50 : 17
1 1
4 / 4
+01:16:00
03:50:42
-02:13:05
+01:07:19
83 72
M50 : 13
1 1
6 / 9
-00:50:25
+00:52:40
04:24:36
-01:24:12
+01:44:20
145 130
M40 : 66
1 1
10 / 16
-01:02:26
+01:19:28
03:24:02
-02:38:56
+03:24:02
49 44
M40 : 20
1 1
2 / 15
-02:38:33
+00:24:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii