Sebastian Wajs

HQ MNC-NE / HQ MNC-NE
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie
01:32:38
-01:52:47
+00:09:14
8 7
M40 : 5
1 1
00:00:00
-00:46:14
141 70
M40 : 20
1 1
00:41:53
-00:32:33
+00:07:14
48 45
M40 : 16
1 1
01:38:59
-01:48:34
+00:22:18
55 54
M30 : 23
1 1
00:44:07
-00:27:19
+00:44:07
49 44
M30 : 13
1 1
01:38:23
-01:21:27
+00:22:42
57 51
M30 : 12
1 1
00:49:46
-00:31:05
+00:07:57
14 14
M30 : 8
1 1
00:22:00
-00:26:26
+00:01:54
13 13
M30 : 7
1 1
00:22:08
-00:22:31
+00:02:43
13 12
M30 : 9
1 1
00:24:29
-00:16:51
+00:24:29
57 55
M30 : 28
1 1
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii