Grzegorz Bigos

GRAMMI / Grzegorz Bigos
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:03:50
-00:49:10
+00:45:27
155 94 1 1
9 / 9
+00:42:32
04:49:50
-05:32:03
+01:55:06
97 85 1 1
4 / 7
-00:44:19
+00:58:57
05:04:34
-00:58:24
+05:04:34
369 302
M40 : 113
1 1
9 / 10
-00:07:15
+02:32:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii