Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
03:52:36
-03:57:23
+00:59:14
32 27
M40 : 10
1 / 5
-01:26:22
03:50:12
-02:13:35
+01:06:49
81 70
M40 : 26
3 / 6
-00:54:44
+00:43:22
04:03:14
-01:45:34
+01:22:58
98 90
M40 : 47
5 / 11
-01:07:28
+00:43:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii