Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni
04:43:06
-03:06:53
+01:49:44
79 71
M40 : 26
00:33:29
-00:19:29
+00:33:29
173 120
M40 : 44
04:06:23
-01:57:24
+01:23:00
113 99
M40 : 39
00:14:57
+
114 91
M40 : 31
00:29:32
-00:16:15
+00:10:44
98 -
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii