Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
03:47:34
-02:52:19
+00:42:33
12 12 1
1 / 4
-01:04:30
03:25:48
-02:37:10
+03:25:48
53 48
M40 : 21
1
2 / 15
-02:36:45
+00:07:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii