Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
03:07:39
-03:42:48
+00:02:38
2 2 -
+
02:57:32
-03:05:26
+02:57:32
10 9
M40 : 4
1 / 9
-02:04:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii