Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
03:21:06
-04:28:53
+00:27:44
9 8
M40 : 3
1 / 8
-02:54:04
03:54:19
-02:09:28
+01:10:56
92 80
M40 : 31
5 / 11
-00:53:22
+00:23:38
03:53:14
-02:09:44
+03:53:14
160 146
M30 : 54
6 / 13
-01:11:10
+00:41:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii