Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
05:28:04
-00:34:54
+05:28:04
392 321
M30 : 109
16 / 16
+01:51:42
01:04:01
-00:38:00
+00:24:14
125 100
M30 : 44
11 / 19
-00:17:17
+00:11:53
00:15:10
-00:12:09
+00:05:16
97 77
M30 : 31
9 / 15
-00:05:38
+00:02:55
00:27:12
-00:24:30
+00:08:00
74 49
4 / 8
-00:05:44
+00:05:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii