Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni
00:26:39
+
37 34
M40 : 13
04:07:17
-06:14:36
+01:12:33
37 35
00:22:36
-00:22:45
+00:05:47
66 64
M40 : 19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii