Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
03:19:12
-04:30:47
+00:25:50
8 7
M40 : 2
1 / 5
-02:52:35
03:20:22
-02:43:25
+00:36:59
21 18
M40 : 5
1 / 7
-02:24:59
03:16:24
-02:32:24
+00:36:08
13 13
M40 : 8
2 / 13
-02:24:00
+00:19:33
03:16:51
-02:46:07
+03:16:51
38 34
M40 : 15
1 / 15
-01:52:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii